Обяви за работа

Потребители
  • Общ брой потребители: 4
  • Latest: dalibor010
Stats
  • Общ брой публикации: 587
  • Общ брой теми: 587
  • Online Today: 3
  • Online Ever: 13
  • (Ноември 12, 2018, 02:00:10 pm)
Потребители онлайн
Users: 0
Guests: 2
Total: 2

Страници: 1 2 [3] 4 5 ... 25


На 27 юни т. г. в Будапеща започна четвъртото съвместно изследване на река Дунав – Joint Danube Survey (JDS4). Проучването се провежда на всеки шест години, като се събират данни за внимателно подбрани елементи за оценка на състоянието на водите по цялото протежение на река Дунав и нейните основни притоци.

Трите основни цели на JDS4 са да се съберат данни за показатели, които обикновено не се анализират по време на текущия мониторинг, информация за водните характеристики и организми, живеещи в различни райони по течението на реката, във формат, който е лесно съпоставим между отделните райони и страни, и да се повиши информираността за качеството на водите на река Дунав и продължаващите усилия за опазването й.

Проучването ще предостави информация, необходима за актуализацията на Плана за управление на международния басейн на река Дунав през 2021 г., както и на плановете в отделните държави. В българския участък на реката мониторингът ще продължи до 15 юли.

http://ecology-bulgaria.com/article/2672-startira-chetvartoto-savmestno-prouchvane-na-dunav
0 коментари


Microchip представи три нови maXTouch сензорни контролера с функции за потискане на електромагнитните смущения (EMI) и оптимизация на електромагнитната съвместимост (EMC), ориентирани към разработката на сензорни екрани в автомобила.

Сензорните контролери от фамилията TD разполагат с нов метод за отчитане на диференциален сигнал, който значително подобрява съотношението сигнал/шум (SNR). Това позволява използването на по-дебелo стъклено или пластмасово покритие и многоточково пръстово управление с ръкавици до еквивалента на 4,5 мм полиметилметакрилат (PMMA).

Продуктовите варианти MXT1067TD, MXT1189TD и MXT1665TD са разходно оптимизирани решения за автомобилни сензорни екрани с размери от 9 до 13 инча и се допълват от наскоро обявените MXT449TD, MXT641TD, MXT2113TD и MXT2912TD, поддържащи до 20-инчови сензорни екрани. Всеки модел предлага висока функционална безопасност в съответствие с изискванията на стандартите Automotive SPICE Level 3 и ISO 26262 за автомобилната безопасност (ASIL).

Всички контролери от фамилията TD притежават функция за корекция на формата на сигнала, оптимизираща излъчените емисии от сензорния контролер чрез специално средство за EMI оптимизация. Този инструмент, създаден с помощта на продуктови експерти от световните развойни и приложни центрове на Microchip, позволява на разработчиците да въвеждат зададени от потребителя RF граници и да коригират формата на предадената вълна, използванa за реализиране на сензорното отчитане.

Корекцията на формата на сигнала се постига чрез параметризиране на фърмуера и помага на разработчиците да позиционират основната синхронизираща честота, за да работят заедно с други приложения в автомобила като например дистанционни системи за безключов достъп. Получените параметри след това се добавят към конфигурационния файл на maXTouch, който служи за персонализация на работата на сензорния контролер.

http://electronics-bulgaria.com/article/3158-microchip-predstavi-novi-kontroleri-za-senzorni-ekrani-v-avtomobila
0 коментари


Techno Farm is a growing product company, specialized the last 5 years in development of geospatial applications. Our main activities include consulting, creation and development of our own specialized applications, based on proven technologies. We are part of NIK group that implements modern precision technologies in Bulgaria, helping the farmers to achieve better results within the fields. We introduce and integrate innovative agriculture products and technologies that boost effectiveness which leads to informative decisions.
The Techno Farm Products services needs are focused in the domain of remote sensing, GPS, GIS and IoT. We are not just a Leader but an exclusive owner on this market in Bulgaria.
The Techno Farm Team consists of software specialists, business analysts, scientists and engineers with thorough knowledge in Earth observations from space, agronomy and forestry.

We are looking for a smart and eager to excel PHP Developer to join our growing team.

You will perform best if you:
• Implement new functionalities and improve the existing ones;
• Work alone on individual programming tasks and meet programming standards set;
• Participate in activities related to development and maintenance of software products;
• Collaborate closely with Product Managers.

You invested your time gaining following expertise:
• 3+ years experience of PHP, object-oriented programming and MVC model;
• Relational data base - PostgreSQL or MySQL or Oracle;
• PHP frameworks – Laravel/ Zend/ Symfony/ Prado/ Yii or CodeIgniter;
• Experience with JavaScript frameworks;
• Experience with SVN or Git;
• Good knowledge of English language – spoken and written;

Advantages:
• PostGIS or other spatial DB implementations;
• GeoServer, QuantumGIS or knowledge of WMS and WFS protocols;
• JavaScript frameworks – OpenLayers, Angular2;
• Experience with web-based APIs;
• Unix/Linux based OS.

Start your new journey with us and ensure:
• Training and opportunities for professional development;
• Scrum methodology working process
• Work in a team with skilled professionals.
• Additional social benefits;
• Flexible working hours;
• Friendly work environment;

If you are interested in this position, please send us your CV. We will contact only shortlisted candidates.
All the personal data provided by you will be protected and will be used only for the purpose of this recruitment procedure.

https://www.jobs.bg/job/4951812
0 коментари


Община Шумен #дигитализира процесите на регулация и дейностите по управление на устройство на територията на общината. Това е възможно с въвеждане на интегрирана географска информационна система #Тобел от българската геоинформационна компания Мапекс.

Мапекс въведе цялостно решение за цифровизация на регулацията на град Шумен, включително внедряване на геоинформационна система и дигитализиране на действащите регулационни планове. Проектът се реализира в няколко етапа, като първоначално се внедри ГИС система, а след това се дигитализират и интегрират в информационната система съществуващите регулационни данни в общината.
 
На база внедрените технологии, Община Шумен може по-ефективно да генерира своите официални удостоверителни документи като скици, справки, отчети, баланси и други административни документи. В значителна степен се оптимизират дейностите по направление Строителство и Екология и се увеличава административния потенциал като се автоматизират процесите по издаване на документи и общината може да предложи повече и по-качествени електронни административни услуги на граждани и бизнес.

„Постигането на умни градове в България не е вече далечна концепция от бъдещето. Множество български градове, като Шумен, инвестират в технологии за дигитално управление на своите процеси и активи, а това е първа стъпка от реализирането на един „умен град”.“, отбеляза Александър Лазаров, изпълнителен директор на Мапекс.

Избраната от община Шумен технологична платформа е Тобел - географска информационна система, която интегрира в себе си данните, поддържани и управлявани от различни информационни системи. Тобел дава възможност за предоставяне на услуги, свързани с осигуряване на достъп до географска информация за нуждите на проектирането, благоустройството, строителството и управлението на активите. С помощта на Тобел, служителите от направление Строителство и Екология в община Шумен, могат да визуализират и анализират геопространствени данни, предоставят в реално време данни от влязла в сила кадастрална карта и кадастрален регистър, автоматизират процесите по направление Общинска собственост и Устройствено планиране.

С въвеждането на Тобел, общинското ръководство и местна администрация имат достъп до актуална, достоверна и комплексна геопространствена информация за прозрачни управленски решения и отчетност, която ще подобри планирането и управлението на територията.

Повече информация за #ГИСТобел и решенията на #Mapex можете да откриете на mapex.bg и при специалистите на компанията.

https://rnews.bg/%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/
0 коментари
Senior QA Engineer – Backend/EnergyCompany Description

We offer the topics of tomorrow. Exciting software projects and a team that wants to work together to make a difference. We are looking for bright minds full of commitment and enthusiasm!

We are looking for a Senior Software QA Engineer (f/m) for the Energy Division for our location in Sofia, Bulgaria.

At Bosch Software Innovations, the software and systems house within the Bosch Group, we design, develop, and operate innovative software and systems solutions on an international scope. The Energy Product Group is solving digital problems in Energy sector (Power, Gas, Heating and Water).

Job Description

As a member of our development team, you will take part in the creation of innovative products for the energy sector using agile methodology. You will be part of strong cross-functional agile team, bringing the software development to the next level of innovation and usability. You will coordinate with the rest of the team working on different layers of the infrastructure. Thus, a commitment to collaborative problem solving, sophisticated design, and product quality is essential.

Qualifications

• You will create test concepts and strategies for continuous product quality improve

• You will support the team in the planning, execution and evaluation of tests

• You will work with web applications - REST services, XML and JSON

• Identify potential for automating tests and integrating them into the agile software development process

• Working in motivated, international, agile team with flat hierarchies that offers freedom for creativity

• Mentor team members on automation context

• Research, recommend and implement tools as needed with the goal of increasing automation

What distinguishes you:

• Experience in test and quality management

• Use appropriate measures and KPIs to validate and report on software quality

• Methodological approach to specification and execution of tests, the automation of tests, execution of load and performance tests, creation of evaluations and KPIs

• You are a team player, communicative and able to deal with complex technical issues in an understandable way

• You work attentively, systematically and have an eye for system interactions and interconnection

• Building test infrastructures

• Solid experience with API and Web Services testing

• Certification of ISTQB is a plus.

• You have a very good command of English. German is a plus

Additional Information

• Work in a well established and growing international company

• Work on products with high visibility and strategic importance

• Open and friendly working atmosphere, stable work environment, positive office culture,

• Work from home

• Individual training budget

• Conferences participation (during work time)

• Health insurance, public transport card, Multisport

• Bonus

• Ability to participate in the development of the next generation IoT Energy Automation

You think you have unique qualifications that make you the ideal candidate for us? Simply send us your resume.

Contact person:
Petar Ralev | Human Resources | +359 889 930 211

Please note that only approved by CV candidates will be contacted!

The personal data you provide to us is processed by Bosch Software Innovations EOOD within your application in the recruiting process. Your personal data is shared exclusively and only to employees of the Bosch Group and the candidate data retention period is 6 months. You have the right to obtain information about the processing of your personal data. In addition, you have the right to correct, to block and to delete it in accordance to the legal regulations. To enforce your rights, you only need to contact us. Remark: If you request to block or to delete your data, your application can no longer be considered.

https://www.jobs.bg/job/4949983
0 коментари
Senior Java Developer - Energy SolutionsWe offer the topics of tomorrow. Exciting software projects. And a team that wants to work together to make a difference. We are looking for bright minds full of commitment and enthusiasm!

We are looking for a Senior Java Developer (f/m) for the Energy Division for our location in Sofia, Bulgaria.

At Bosch Software Innovations, the software and systems house within the Bosch Group, we design, develop, and operate innovative software and systems solutions on an international scope. The Energy Division is focused on solving digital problems in Energy sector (Power, Gas, Heating and Water). We help companies and consumers in adoption of modern IoT solutions for monitoring household consumption.

Job Description:
As a member of our software development team, you will take part in the creation of innovative products for the energy sector using Agile methodology. You will be part of strong cross-functional Agile team, bringing the software development to the next level of innovation and usability. You will coordinate with the rest of the team working on different layers of the infrastructure. Thus, a commitment to collaborative problem solving, sophisticated design, and product quality is essential.

Your contribution to something big:
• Analyze requirements, design and implement solutions, test and document them
• Work closely with our stakeholders and give solutions/suggestions for improvement and new implementations
• Drive technical discussions with stakeholders

What distinguishes you:
• 3+ years design and implementation with Java Core
• Willingness to learn and work with OSGi
• Experience working with Constrained Linux devices and tools for development software on them such as SSH
• Passion to work & develop products for Automotive, Industrial and Home automation such as: establishing communication with remote sensors and actuators, controlling car charging stations via communication protocols, power generators etc.
• Experience with Enterprise Java technologies
• Willingness to drive smart decision such as: selecting hybrid framework solutions
• Working knowledge of all phases of the software development process
• Good communication skills, willingness to drive technical discussions with onsite and remote teams
• BS/MS Computer Science or equivalent
• Good spoken and written English

Benefits:
• Work in a well established and growing international company
• Work on products and projects with high visibility and strategic importance
• Work on projects with some of the world’s leading companies
• Open and friendly working atmosphere, stable work environment, positive office culture, availability to work from home
• Personal training plan (annual goals and budget)
• Very competitive remuneration package based on performance
• Collaborate with colleagues and teams from around the globe (Japan, Singapore, Australia, China, Germany, United States and more)
• Ability to participate in the development of the next generation IoT solutions

You think you have unique qualifications that make you the ideal candidate for us? Simply send us your resume.

Contact person:
Petar Ralev | Human Resources | +359 88 993 0211

Please note that only approved by CV candidates will be contacted!

https://www.jobs.bg/job/4949980
0 коментари
Architect/Senior Java Developer – Backend - Energy SolutionsWe offer the topics of tomorrow. Exciting software projects. And a team that wants to work together to make a difference. We are looking for bright minds full of commitment and enthusiasm!

We are looking for a Senior Java Developer for the Energy Division for our location in Sofia, Bulgaria.

At Bosch Software Innovations, the software and systems house within the Bosch Group, we design, develop, and operate innovative software and systems solutions on an international scope. The Energy Division is focused on solving digital problems in Energy sector (Power, Gas, Heating and Water). We help companies and consumers in adoption of modern IoT solutions for monitoring household consumption.

Job Description:
As a member of our software development team, you will take part in the creation of innovative products for the energy sector using Agile methodology. You will be part of strong cross- functional Agile team, bringing the software development to the next level of innovation and usability. You will coordinate with the rest of the team working on different layers of the infrastructure. Thus, a commitment to collaborative problem solving, sophisticated design, and product quality is essential.

Your contribution to something big:
• Analyze requirements, design and implement solutions, test and document them
• Work closely with our stakeholders and give solutions/suggestions for improvement and new implementations
• Drive technical discussions with stakeholders

What distinguishes you:
• 5+ years design and implementation with Java in Enterprise environment
• Experience with Java 1.8, Spring, Kafka Streams, Maven/Gradle and Microservices
• Working knowledge of all phases of the software development process
• Development of software architectures and related documentation.
• Good communication skills, willingness to drive technical discussions with onsite and remote teams
• BS/MS Computer Science or equivalent
• Good spoken and written English
• Advantages will be: JavaScript, Oracle, MongoDB, MySQL, Cloud Operations, technical team leadership


Benefits:
• Work in a well established and growing international company
• Work on products and projects with high visibility and strategic importance
• Work on projects with some of the world’s leading companies
• Open and friendly working atmosphere, stable work environment, positive office culture, availability to work from home
• Personal training plan (annual goals and budget)
• Very competitive remuneration package based on performance
• Collaborate with colleagues and teams from around the globe (Japan, Singapore, Australia, China, Germany, United States and more)
• Ability to participate in the development of the next generation IoT solutions

You think you have unique qualifications that make you the ideal candidate for us? Simply send us your resume.

Contact person:
Petar Ralev | Human Resources | +359 88 993 0211

Please note that only approved by CV candidates will be contacted!

https://www.jobs.bg/job/4949979
0 коментари
Месторабота София; Постоянна работа; Пълно работно време

Java Developer – Backend - Energy SolutionsWe offer the topics of tomorrow. Exciting software projects. And a team that wants to work together to make a difference. We are looking for bright minds full of commitment and enthusiasm!

We are looking for a Java Developer for the Energy Division for our location in Sofia, Bulgaria.

At Bosch Software Innovations, the software and systems house within the Bosch Group, we design, develop, and operate innovative software and systems solutions on an international scope. The Energy Division is focused on solving digital problems in Energy sector (Power, Gas, Heating and Water). We help companies and consumers in adoption of modern IoT solutions for monitoring household consumption.

Job Description:
As a member of our software development team, you will take part in the creation of innovative products for the energy sector using Agile methodology.

Your contribution to something big:
• Design and implement solutions, test and document them
• Take part in task’s estimation

What distinguishes you:
• 2+ years design and implement with Java
• Experience or willingness to work with Spring, REST, Mybatis, Maven
• Working knowledge of software development phases
• Good communication skills, willingness to drive technical discussions with onsite and remote team
• Scrum
• BS/MS Computer Science or equivalent
• Fluent spoken and written English
• Advantages: Oracle, Mongo DB, MySQL, Microservices, Cloud Operations


Benefits:
• Work in a well established and growing international company
• Work on products and projects with high visibility and strategic importance
• Work on projects with some of the world’s leading companies
• Open and friendly working atmosphere, stable work environment, positive office culture, availability to work from home
• Personal training plan (annual goals and budget)
• Very competitive remuneration package based on performance
• Collaborate with colleagues and teams from around the globe (Japan, Singapore, Australia, China, Germany, United States and more)
• Ability to participate in the development of the next generation IoT solutions

You think you have unique qualifications that make you the ideal candidate for us? Simply send us your resume.

Contact person:
Petar Ralev | Human Resources | +359 88 993 0211

Please note that only approved by CV candidates will be contacted!

https://www.jobs.bg/job/4949978
0 коментари
Страници: 1 2 [3] 4 5 ... 25